Τύποι & Είδη Container

20′ General Purpose
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
5.882m2.332m2.387m2.332m2.261m2350kg
20′ Open Top
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
5.890m2.311m2.340m2.286m2.184m2680kg

20′ Flat Rack
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
5.620m2.200m2.219m2960kg

20′ Reefer
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
5.456m2.294m2.273m2.290m2.264m3050kg

40′ General Purpose
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
12.100m2.438m2.591m2.333m2.260m4020kg
40′ High Cube
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
12.031m2.350m2.667m2.336m2.585m4200kg
40′ Pallet Wide
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
12,031m2,441m2.387m2.400m2.584m4260kg
40′ Open Top
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
12.028m2.348m2.331m2.337m2.274m4250kg
40′ Flat Rack
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
12.080m2.438m1.978m5480kg
40′ High Cube Reefer
Εσωτερικό μήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕσωτερικό ύψοςΠλάτος πόρταςΎψος πόρταςΜέσο βάρος
11.584m2.294m2.294m2.284m2.437m4900kg