Υπηρεσίες Logistics

H Meniko Shipping εξειδικεύεται, υλοποιεί και ελέγχει τις υπηρεσίες Μεταφοράς – Διανομής – Αποθήκευσης, ώστε να ικανοποιηθούν άριστα οι απαιτήσεις των πελατών.

  • Πόρτα – Πόρτα
  • Ψυγεία
  • Ασφάλειες
  • Επικίνδυνα Φορτία
  • Εκτελωνισμοί
Logistic-Services-1
  • Πληρώσεις – Εκκενώσεις Container
  • Αποθήκευση – Συσκευασία
  • Ανταλλακτικά Πλοίων
  • Τοπική και διεθνής διανομή
  • Εκφόρτωση/Εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων και διανομή
Logistic-Services-2